LENAM > Soukromý: Konstrukce CAD > Montážní pracoviště

Montážní pracoviště

Montážní pracoviště mohou být buď jednoduchá, nebo vysoce automatizovaná. První druh zejména usnadňuje montáž vhodným založením výrobku s případným polohováním. Složitější zařízení mohou kontrolovat třeba pořadí zakládání součástek nebo utahování šroubů s řízením momentu, provádějí lisování a další výrobní operace, kontrolu různého druhu až po vyřazení zmetků a značení výrobků etiketami, potiskem, laserem atd.

Montážní pracoviště zvýší rychlost a kvalitu výroby, sníží zmetkovitost, rizika pracovních úrazu a zlepší ergonomiku práce.

Před započetím prací na zakázce firma LENAM věnuje velkou pozornost nejen technické specifikaci zákazníka, ale také zjišťování jeho zvyklostí a dalších požadavků.