LENAM > Soukromý: Konstrukce CAD > Robotické pracoviště

Robotické pracoviště

Zavádění robotických pracovišť je motivováno vyloučením člověka z procesu výroby z důvodu jeho nedostatků. Jde o situace, kde je nevhodné pracovní prostředí (svařování, práce se škodlivými látkami) nebo je vyžadována vysoká přesnost a reprodukovatelnost apod. Robotizovaná pracoviště umožňují sloučení několika výrobních operací včetně kontroly. Nezanedbatelnou výhodou pro zákazníka může být i rychlé zavádění změn do výroby.

Firma LENAM vyvíjí a dodává robotická pracoviště na základě požadavků a konzultací se zákazníkem tak, aby co nejvíce odpovídaly jeho požadavkům a potřebám.