LENAM > Experimentální laboratoř > Materiálové modely pro FEM výpočty

Materiálové modely pro FEM výpočty

Zvláštní směr činnosti laboratoře představuje stanovení parametrů materiálových modelů FEM. Metodika LENAM umožňuje naměřit příslušná data v širokém rozsahu rychlostí deformace a teplot a je vhodná pro plasty, kompozity i kovy za provozních podmínek.