LENAM > Oblasti užití > Vývoj výpočetních metodik

Vývoj výpočetních metodik

Pro efektivní řešení problémů je potřebné nasadit takové metodiky, které jsou dostatečně přesné pro daný účel a zároveň vyžadují co nejméně času, popř. materiálního vybavení.

Příklad zadání problému: navrhnout výpočetní přístup, který by umožnil navrhovat výměníky vzduch-voda tak, aby odolávaly vibracím. Komplexní simulační přístup byl náročný jak ve fázi tvorby modelu, tak zejména vyžadoval velmi výkonnou výpočetní techniku a v praxi nepřijatelně dlouhé výpočetní časy. Na speciálně navrženém zkušebním modelu byly odzkoušeny různé přístupy. Byl vyroben stejný fyzický vzorek, který byl ve zkušebně na vibračním stavu proměřen. Porovnáním výsledků měření na vzorku s vypočtenými výsledky byla vybrána optimální výpočetní metodika, která je nyní u zákazníka pro vývoj používána.