LENAM > Simulace CAE > Strukturální simulace

Strukturální simulace

Strukturální simulace jsou veškeré simulace z oblasti mechaniky pevných těles. Do této kategorie spadají lineární simulace (např. deformace a napjatost ocelových dílů pod mezí kluzu pod statickým zatížením), řešení nelineárních problémů (např. deformace výrazně měnící geometrii těles, jako třeba planžety v přepínačích, nebo kontakty těles), dynamické analýzy (modální analýzy, dynamická tuhost, harmonická analýza, explicitní dynamika, nárazy). LENAM je schopen řešit i problémy lomové mechaniky.

Silnou stránkou firmy LENAM je schopnost použití vhodného modelu, který ve sledovaných parametrech dostatečně věrně popisuje fyzikální skutečnost.