LENAM > Simulace CAE > Multifyzikální simulace

Multifyzikální simulace

Jde o jednu z nejobtížnějších oblastí, kde se mohou setkat jevy z oblasti dynamiky, tepelných jevů, proudění tekutin, elektromagnetismu apod. Firma LENAM si vydobyla své postavení díky schopnosti řešit těžko uchopitelné problémy svých zákazníků, kde úspěchem byla již pouhá formulace problému.

Tento typ simulací je často potřebný v oblasti technologických procesů, jako je např. výroba skelné vaty, nebo při simulaci životnosti tepelně cyklicky zatěžovaných konstrukcí prostřednictvím tekutin (CFD + nelineární FEM) či dynamické interakci mechanického a hydraulického systému (CFD + MBS).