LENAM > O nás > Dotační projekty

Dotační projekty

1. Nové aplikace v technologii výroby a použití kompozitních rámů z vláknových kompozitů

„GESHER/MOST Program“ je program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji, viz http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/gesher-most-lj

Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.

2. Inovace metodiky pro zpracování záznamů rychlých mechanických dějů č. OLP/ 1448/ 2014

Program rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a venkova
Podprogram č. 2.2 Regionální inovační program (RIP) Kraje Liberec

Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.

Inovace technologie výroby umělých kůží č. FR-TI1/266

Rezortní program TIP 2009

Zkušební stav pro měření pasivních odporů spalovacích motorů č. FR-TI1/519

Rezortní program TIP 2009

Rozvoj technologie a výroba jednotlivých GFRP lopatek pro větrné elektrárny č. TF02000051

TAČR – Program podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA