LENAM > Oblasti užití > Vývoj zkušebních metodik

Vývoj zkušebních metodik

V praxi se setkáváme se situacemi, kdy nelze naměřit nějaké veličiny, pro které nejsou dostupné způsoby jejich získání. Firma LENAM v takových případech metodiku vyvine, někdy dokonce včetně speciálního měřicího zařízení.

Příkladem budiž potřeba změřit složky sil a momentů na držáku pohonné jednotky v jedoucím automobilu. Zde není do systému možno zabudovat dynamometry. Proto firma LENAM vyvinula metodu, kde jsou kombinovány simulace FEM pro optimální rozmístění tenzometrů na držáku, vlastní tenzometrické měření a následné zpracování záznamů na průběhy složek sil a momentů. Tato metoda byla použita např. při nárazové zkoušce automobilů.