LENAM > Oblasti užití > Simulace vývojových zkoušek pro automobilový průmysl

Simulace vývojových zkoušek pro automobilový průmysl

Každý automobil se skládá z řádově desetitisíce součástí. Je proto téměř zázrakem, jak málo se u nich vyskytují vady a jak jsou spolehlivé. Proto při vývoji nového druhu používá každá automobilka ohromné množství podnikových norem na zkoušky, které představují její know-how. Vyspělost výpočetních metod a výkony počítačů umožňují část zkoušek přenést z fyzické podoby do virtuální.

Firma LENAM se od svého vzniku zabývá simulacemi tohoto druhu. Během své existence dokonce několikrát přispěla k vytváření postupů, které se staly základem takových podnikových norem.