LENAM > Experimentální laboratoř

Experimentální laboratoř

Firma rozvinula svoji činnost i do oblasti měření a zkoušek. Její smysl je v provádění speciálních zkoušek podle technického předpisu zákazníka, návrh a provedení zkoušek dle vlastního návrhu pro daný účel, ale i měření na zařízeních zákazníka v jeho provozech nebo na jedoucích vozidlech.

V případě potřeby firma vyvine celou metodiku zkoušky včetně návrhu a výroby speciálního zkušebního stroje, je-li to třeba, tak i s automatizovaným řízením zkoušky, záznamem údajů, vyhodnocením a vystavením zkušebního protokolu.

Experimentální laboratoř úzce spolupracuje s oddělením simulací CAE. Zde se využívá experimentu jako nástroje pro verifikaci virtuálních zkoušek či pro stanovení parametrů materiálových modelů FEM.