LENAM > Experimentální laboratoř > Vizualizace rychlých dějů

Vizualizace rychlých dějů

Rychlé děje umožňuje zachytit rychlostní kamera. Zpomalený videozáznam mnohdy dokáže odhalit skutečnosti, které jsou jinými metodami obtížně zjistitelné. Pomocí rychlostní kamery tak dokážeme lépe porozumět pozorovaným dějům.

Z obrazové analýzy lze určit kinematiku pohybujících se částí, frekvenci kmitání apod.

Parametry rychlostní kamery:

  • rozlišení 800 x 600 Mpx,
  • rychlost snímkování 33 000 fps, při plném rozlišení až 1 000 fps.