LENAM > Experimentální laboratoř > Zkoušky mechanických a fyzikálních vlastností materiálů

Zkoušky mechanických a fyzikálních vlastností materiálů

V laboratoři jsou realizovány základní statické i dynamické zkoušky mechanických vlastností materiálů (zejména plastů, kompozitů či kovů), a to v tahu, tlaku, ohybu, smyku, příp. v krutu. Tyto zkoušky slouží k určení tuhosti či pevnosti materiálů.

Výše uvedené zkoušky lze provádět za různých rychlostních či teplotních podmínek.

U viskoelastických materiálů (plasty, kompozity) lze realizovat creepové a relaxační zkoušky. Z hlediska dalších fyzikálních vlastností je možné stanovit součinitel délkové teplotní roztažnosti či teplotu skelného přechodu.