LENAM > Simulace CAE > Optimalizace

Optimalizace

Optimalizace, kterými se firma LENAM zabývá, pokrývá dosti širokou oblast. Jednou z nich je tzv. topologická optimalizace, která podle zvolených kritérií navrhne rozložení materiálu. Takový počáteční návrh pak poslouží konstruktérovi jako vzor pro technologicky proveditelnou konstrukci, která má požadované vlastnosti. Příkladem jiného druhu optimalizace prováděné firmou LENAM je návrh skladby vrstev kompozitu např. podle kritéria tuhosti nebo frekvenčních vlastností (vibrace) při minimalizaci hmotnosti.