LENAM > Oblasti užití > Komplexní úlohy

Komplexní úlohy

Některé zakázky vyžadují součinnost více oddělení firmy LENAM. Může jít o kombinaci simulací a měření, nebo simulací a konstrukce, popřípadě všech tří.

Jako příklad může posloužit projekt, který se týkal technologie pro ohřev forem infrazářiči. Cílem bylo optimalizovat rozložení infrazářičů pro formy pro několikrát ročně obměňované výrobky. Pro dosažení tohoto cíle byl vyvinut vlastní software, který však potřebuje zadat vyzařovací charakteristiky. Ty ale nebyly známy a bylo nutné je naměřit. Byla proto navržena metodika měření, k tomu speciální měřicí zařízení, toto zařízení bylo postaveno a na něm provedena měření pro různé zářiče. Cíle bylo dosaženo součinností všech tří oddělení firmy.