LENAM > Simulace CAE > Multi-body simulace

Multi-body simulace

Pro virtuální simulaci chování soustav těles (pro strojaře sestav vzájemně se pohybujících dílů) se v současnosti používají tzv. multi-body systémy. Jde o softwary, které jsou schopné řešit například chování rozvodu motoru s řetězovým pohonem. V tomto případě vlivem funkce vačkového mechanismu dochází ke kolísavému odběru momentu, na což reaguje poddajný řetěz, který se v krajním případě může i zcela povolovat a kmitat.

Firma LENAM má zkušenosti s použitím softwaru na složité technické případy, a to včetně kombinace s dalšími simulačními metodami (interakce s CFD, zahrnutí frekvenčních vlastností členů prostřednictvím FEM) a experimentálním měřením (rychlostní kamera).