LENAM > Oblasti užití > Simulace technologických procesů

Simulace technologických procesů

V praxi vzniká potřeba simulací z důvodů dvojího druhu: před realizací výrobního zařízení je třeba mít jistotu, že bude fungovat, protože jeho výroba je velmi drahá, nebo v již probíhající výrobě dochází k problémům (vady výrobků, nadměrné opotřebení nástrojů apod.).

V obou případech firma LENAM zákazníkům umí pomoci. Jako příklad mohou posloužit simulace zatížení a deformací vstřikovacích forem nebo rotujících kotoučů rozvlákňujících taveninu pro výrobu izolační vaty.